TV& VIDEO

hạn mặn Bến Tre

Xuất cấp 212 tấn gạo cho tỉnh Bến Tre

Xuất cấp 212 tấn gạo cho tỉnh Bến Tre

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) hơn 212 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bến Tre.