TV& VIDEO

hang băng

Đẹp kỳ ảo băng lửa ở hang băng lớn nhất châu Âu

Đẹp kỳ ảo băng lửa ở hang băng lớn nhất châu Âu

VTV.vn - Sự kết hợp giữa băng và lửa đã khiến hang băng lớn nhất châu Âu - Vatnajökull - có một vẻ đẹp kỳ ảo.