TV& VIDEO

Hàng Bông

Hà Nội trước thời kỳ đổi mới qua ống kính của nhà ngoại giao Anh

Hà Nội trước thời kỳ đổi mới qua ống kính của nhà ngoại giao Anh

 Một triển lãm ảnh đặc biệt của nhà ngoại giao Anh đang diễn ra tại Hà Nội thu hút sự chú ý của nhiều người. Triển lãm mang tên: "John Ramsden và Hà Nội - mảnh đất hóa tâm hồn".