TV& VIDEO

hãng cà phê

Các hãng cà phê Mỹ đua nhau quảng cáo qua Twitter

Các hãng cà phê Mỹ đua nhau quảng cáo qua Twitter

Twitter đã trở thành phương tiện hữu hiệu để các hãng quảng bá, đánh bóng thương hiệu trong Ngày quốc gia Cà phê của nước Mỹ (29/9).