TV& VIDEO

hang Cò

Chấm dứt kinh doanh ăn uống trong hang động tại vịnh Hạ Long

Chấm dứt kinh doanh ăn uống trong hang động tại vịnh Hạ Long

VTV.vn - Quyết định này nhằm mục đích bảo tồn giá trị tự nhiên của di sản thiên nhiên vịnh Hạ Long và giảm thiểu tác động tới môi trường cảnh quan di sản.