TV& VIDEO

hàng ế

Xuất khẩu xi măng: Giải pháp tình thế hay chiến lược phát triển?

Xuất khẩu xi măng: Giải pháp tình thế hay chiến lược phát triển?

Nếu coi xuất khẩu là giải pháp tình thế, thì khi khó khăn sẽ khó có những bạn hàng quen để xuất khẩu. Còn nếu coi xuất khẩu là chiến lược, thì liệu có là hình thức bán tài nguyên?