TV& VIDEO

hàng không rõ nguồn gốc

TP.HCM: Nỗ lực chặn hàng không rõ nguồn gốc vào các kênh phân phối hiện đại

TP.HCM: Nỗ lực chặn hàng không rõ nguồn gốc vào các kênh phân phối hiện đại

VTV.vn - Các kênh phân phối hiện đại tại TP.HCM đã chủ động đưa ra nhiều giải pháp để ngăn chặn hàng không rõ nguồn gốc, bảo vệ sức khỏe cho người dân.