TV& VIDEO

hàng khủng

V8405 - Smartphone chất lượng cho túi tiền eo hẹp

V8405 - Smartphone chất lượng cho túi tiền eo hẹp

 Với mức giá chỉ vào khoảng 1,5 triệu đồng, chiếc điện thoại Android cộp mác Viettel -V8405 là sự lựa chọn rất hợp lý với những túi tiền eo hẹp.