hàng loạt sai phạm

Phát hiện nhiều vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Phát hiện nhiều vi phạm về phòng cháy chữa cháy

VTV.vn - Trong 4 chung cư kiểm tra đột xuất lần này tại TP.HCM, có đến 3 chung cư chỉ có một mặt lực lượng PCCC có thể tiếp cận được nếu có cháy xảy ra.