TV& VIDEO

hàng một

Các băng nhóm xã hội đen ngang nhiên lộng hành - Vì đâu?

Các băng nhóm xã hội đen ngang nhiên lộng hành - Vì đâu?

Hoạt động ngang nhiên trong suốt một thời gian dài và chỉ đến khi Bộ Công an trực tiếp vào cuộc, các sới bạc, các băng nhóm côn đồ mới bị triệt phá. Vì sao lại có tình trạng này?