TV& VIDEO

hàng ngũ

Phe đối lập tại Syria nhóm họp bầu lãnh đạo mới

Phe đối lập tại Syria nhóm họp bầu lãnh đạo mới

Ngày 4/7, các nhân vật đối lập của Syria bắt đầu nhóm họp tại Thổ Nhĩ Kỳ để bầu chọn một Ban lãnh đạo mới.