hạng phổ thông

Vietnam Airlines mở lại đường bay Hà Nội - Tuy Hòa

Vietnam Airlines mở lại đường bay Hà Nội - Tuy Hòa

VTV.vn - Ngày 1/10, Vietnam Airlines chính thức khai thác trở lại đường bay Hà Nội - Tuy Hòa và ngược lại. Tần suất khai thác là 4 chuyến/tuần.