TV& VIDEO

hàng tồn đọng

Đề xuất thu mua hàng nghìn container “bỏ quên”

Đề xuất thu mua hàng nghìn container “bỏ quên”

VTV.vn - Đây là đề xuất của Bộ Tài chính với Thủ tướng Chính phủ về tình trạng hàng nghìn container “bỏ quên” tại các cảng biển.