TV& VIDEO

Hàng Trống

Tranh dân gian Việt Nam được triển lãm tại Pháp

Tranh dân gian Việt Nam được triển lãm tại Pháp

 Nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt – Pháp (1973 - 2013), bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã phối hợp cùng Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp tổ chức triển lãm Tranh dân gian Việt Nam.