TV& VIDEO

hàng Việt Nam xuất khẩu

Hồi sinh 'con đường tơ lụa' - Cơ hội cho mới cho hàng Việt Nam xuất khẩu

Hồi sinh 'con đường tơ lụa' - Cơ hội cho mới cho hàng Việt Nam xuất khẩu

VTV.vn - Trong kế hoạch hồi sinh con đường từ TP Khorgos tới biên giới Kazakhstan, CP Trung Quốc đã nâng cấp Khorgos thành đặc khu kinh tế, tạo cơ hội cho hàng Việt Nam xuất khẩu.