TV& VIDEO

Hành động mìn nhân đạo

Hội nghị lần 3 Nhóm chuyên gia ADMM+ về Hành động mìn nhân đạo

Hội nghị lần 3 Nhóm chuyên gia ADMM+ về Hành động mìn nhân đạo

VTV.vn - Hội nghị đã chính thức khai mạc sáng 29/10, tại TT-Huế với sự đồng chủ trì của Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Ấn Độ.