TV& VIDEO

hành khách Anh

Lao động đường sắt Anh đình công, hàng nghìn hành khách khốn đốn

Lao động đường sắt Anh đình công, hàng nghìn hành khách khốn đốn

VTV.vn -Hàng trăm nghìn hành khách Anh phải vất vả tính cách để đi làm không bị trễ giờ trong bối cảnh ngành đường sắt đang trải qua cuộc đình công dài nhất trong 50 năm qua.