TV& VIDEO

hành khách Australia

9 hành khách Australia được cứu khỏi khinh khí cầu rơi xuống biển

9 hành khách Australia được cứu khỏi khinh khí cầu rơi xuống biển

VTV.vn - 9 hành khách người Australia đã may mắn được giải cứu khỏi một chiếc khí cầu rơi ngoài khơi nước này.