TV& VIDEO

hành khách đi lại

Các bến xe tại Hà Nội vẫn phục vụ đến hành khách cuối cùng

Các bến xe tại Hà Nội vẫn phục vụ đến hành khách cuối cùng

VTV.vn - Các bến xe tại Hà Nội cam kết sẽ phục vụ đến hành khách cuối cùng trong ngày 29 Tết.