TV& VIDEO

hành lá

Phòng cúm từ chính những đồ trong… tủ lạnh nhà bạn

Phòng cúm từ chính những đồ trong… tủ lạnh nhà bạn

VTV.vn - Thời điểm này khi các chủng dịch cúm gia cầm đang gia tăng, chính những đồ trong tủ lạnh sẽ góp phần giúp bạn phòng chống cúm.