TV& VIDEO

hành tá tràng

Tiêu chuẩn sức khỏe lái xe mới: Bất hợp lý!

Tiêu chuẩn sức khỏe lái xe mới: Bất hợp lý!

 Phải có lực kéo thân là 70kg, lực bóp tay thuận 26kg trong dự thảo Quy định mới về Tiêu chuẩn sức khỏe lái xe. Nhiều người cho rằng, đây là điều bất hợp lý.