TV& VIDEO

hành tím Sóc Trăng

"Giải cứu" nông sản: Cần giải pháp căn cơ

"Giải cứu" nông sản: Cần giải pháp căn cơ

VTV.vn - Giải cứu nông sản từ cộng đồng chỉ là giải pháp tạm thời mà căn cơ phải là giải pháp tổng thể của toàn ngành nông nghiệp.