TV& VIDEO

hành tinh đỏ

Sản xuất khí oxy trên sao Hỏa

Sản xuất khí oxy trên sao Hỏa

VTV.vn - Một nghiên cứu mới cho thấy bầu khí quyển dày đặc khí CO2 của sao Hỏa có thể là nguồn sản xuất khí oxy trên hành tinh đỏ.