TV& VIDEO

hành trang

Vua đầu bếp – MasterChef Vietnam khởi động vòng sơ tuyển

Vua đầu bếp – MasterChef Vietnam khởi động vòng sơ tuyển

Sau thành công của Vua đầu bếp mùa đầu tiên với ngôi quán quân thuộc về chàng Việt kiều Úc - Ngô Thanh Hoà, chương trình Vua đầu bếp – MasterChef Vietnam chính thức trở lại.