TV& VIDEO

hành trình chia sẻ

Cùng tham gia hành trình chia sẻ trong Buổi sáng đầu tiên

Cùng tham gia hành trình chia sẻ trong Buổi sáng đầu tiên

VTV.vn - Mời quý vị và các bạn cùng tham gia hành trình của sự chia sẻ trong chương trình Chào buổi sáng đầu tiên của năm mới 2016.