TV& VIDEO

hành xử

Cần áp dụng công nghệ trong các dịch vụ công

Cần áp dụng công nghệ trong các dịch vụ công

VTV.vn - Nhiều tờ báo trong tuần bình luận về chuyện về xin giấy chứng tử ở phường Văn Miếu, Hà Nội cho thấy hành xử “kém cỏi” của một số cán bộ cấp cơ sở.