TV& VIDEO

Hanoi Milk

Toạ đàm trực tuyến về thị trường sữa

Toạ đàm trực tuyến về thị trường sữa

 Sáng 26/4, Cổng TTĐT Chính phủ tổ chức toạ đàm trực tuyến "Thị trường sữa: Giá cả và chất lượng", trao đổi về những vấn đề liên quan đến quản lý giá, chất lượng các mặt hàng sữa trên thị trường, đặc biệt là sữa bột trẻ em.