TV& VIDEO

hào khí

Bài thơ xúc động về Hào khí Điện Biên

Bài thơ xúc động về Hào khí Điện Biên

Nhân dịp lên thăm lại các Di tích lịch sử trong chiến thắng Điện Biên Phủ, Trung tướng Phạm Quốc Trung đã viết lên những dòng cảm xúc trong bài thơ Hào khí Điện Biên.