TV& VIDEO

hảo tâm

Quảng Trị trao học bổng “Tấm lòng quê hương tiếp sức đến trường”

Quảng Trị trao học bổng “Tấm lòng quê hương tiếp sức đến trường”

Hội khuyến học tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức Lễ trao học bổng Tấm lòng quê hương tiếp sức đến trường đợt 2 cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.