TV& VIDEO

hấp dẫn đầu tư

Việt Nam đứng đầu các quốc gia về hấp dẫn đầu tư nước ngoài

Việt Nam đứng đầu các quốc gia về hấp dẫn đầu tư nước ngoài

VTV.vn - Lần thứ hai liên tiếp, Việt Nam đứng đầu danh sách 14 quốc gia thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.