TV& VIDEO

hạt gạo Việt

Nông nghiệp Việt Nam trước thách thức lớn từ TPP

Nông nghiệp Việt Nam trước thách thức lớn từ TPP

VTV.vn - Theo GS. Võ Tòng Xuân, gia nhập TPP, bên cạnh cơ hội, nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam sẽ phải đứng trước thách thức lớn,