TV& VIDEO

hát khách

Ngày Xuân xem hội Bài chòi

Ngày Xuân xem hội Bài chòi

Sau một thời gian bị lãng quên, bài chòi đang được người dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam làm sống lại và đưa loại hình văn hóa độc đáo này đi xa hơn tới nhiều nước trên thế giới.