TV& VIDEO

hạt tiêu đen

Hồ tiêu Việt Nam sẽ khó xuất khẩu vào EU

Hồ tiêu Việt Nam sẽ khó xuất khẩu vào EU

VTV.vn - Nếu EU áp dụng mức chuẩn mới thì có trên 80% lượng hồ tiêu Việt Nam khó vào được thị trường này.