TV& VIDEO

hãy còn

G-20 thông qua "Chiến lược phát triển St. Petersburg"

G-20 thông qua "Chiến lược phát triển St. Petersburg"

Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) hôm 5/9 đã kết thúc ngày họp thứ nhất với việc thông qua "Chiến lược phát triển St. Petersburg".