TV& VIDEO

hay mưa

Ông bố đơn thân xin từng giọt sữa mẹ về nuôi con

Ông bố đơn thân xin từng giọt sữa mẹ về nuôi con

Với nghị lực và tình yêu bao la, anh Trình Quốc Tuấn đã vượt qua mọi khó khăn để nuôi nấng cô con gái nhỏ.