TV& VIDEO

HD VTVcab

Đăng ký HD VTVcab, 2 khách hàng TP.HCM may mắn trúng thưởng xe máy

Đăng ký HD VTVcab, 2 khách hàng TP.HCM may mắn trúng thưởng xe máy

VTV.vn - Chương trình “Đăng ký HD, trúng Acruzo” của VTVcab đã tìm ra 2 khách hàng may mắn tại TP.HCM sở hữu xe máy Yamaha Acruzo.