hệ cử tuyển

Lãng phí sinh viên hệ cử tuyển: Lỗi thuộc về địa phương?

Lãng phí sinh viên hệ cử tuyển: Lỗi thuộc về địa phương?

VTV.vn-Cử sinh viên đi học hệ cử tuyển nhưng sau khi tốt nghiệp, nhiều địa phương lại từ chối tiếp nhận họ. Do đâu lại xảy ra tình trạng này?

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive