TV& VIDEO

hệ cử tuyển

Lãng phí sinh viên hệ cử tuyển: Lỗi thuộc về địa phương?

Lãng phí sinh viên hệ cử tuyển: Lỗi thuộc về địa phương?

VTV.vn-Cử sinh viên đi học hệ cử tuyển nhưng sau khi tốt nghiệp, nhiều địa phương lại từ chối tiếp nhận họ. Do đâu lại xảy ra tình trạng này?