TV& VIDEO

He-li

Vượt Đại Tây Dương bằng 300 quả bóng bay

Vượt Đại Tây Dương bằng 300 quả bóng bay

 Thay vì dùng loại khinh khí cầu truyền thống, anh Jonathan - người Mỹ lại có một cách hoàn toàn khác biệt để vượt qua Đại Tây Dương, đó là sử dụng hàng trăm quả bóng bay bơm khí Heli.