He-li

Vượt Đại Tây Dương bằng 300 quả bóng bay

Vượt Đại Tây Dương bằng 300 quả bóng bay

 Thay vì dùng loại khinh khí cầu truyền thống, anh Jonathan - người Mỹ lại có một cách hoàn toàn khác biệt để vượt qua Đại Tây Dương, đó là sử dụng hàng trăm quả bóng bay bơm khí Heli.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive