TV& VIDEO

hệ thống ngân hàng Việt Nam

Tăng cường hợp tác Việt Nam - IMF

Tăng cường hợp tác Việt Nam - IMF

VTV.vn - Việt Nam mong muốn IMF tiếp tục có những ý kiến đánh giá, tư vấn chính sách thiết thực trong thời gian tới.