TV& VIDEO

hệ thống ngân hàng Việt Nam

Moody's cảnh báo rủi ro tăng trưởng tín dụng nhanh

Moody's cảnh báo rủi ro tăng trưởng tín dụng nhanh

VTV.vn - Moody's nâng triển vọng hệ thống ngân hàng Việt Nam từ "ổn định" lên "tích cực" trong 12 - 18 tháng tới, nhưng cảnh báo rủi ro tăng trưởng tín dụng nhanh.