hệ thống ngân hàng Việt Nam

Thực tế phát triển ngân hàng số ở Việt Nam

Thực tế phát triển ngân hàng số ở Việt Nam

VTV.vn - Nhiều ngân hàng ở Việt Nam đã bắt đầu triển khai ngân hàng số nhưng chưa toàn diện và mạnh mẽ.