TV& VIDEO

hệ thống vũ khí

Triều Tiên thử hệ thống vũ khí phòng không mới

Triều Tiên thử hệ thống vũ khí phòng không mới

VTV.vn - Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng hệ thống vũ khí mới được nâng cấp trong khả năng phát hiện và theo vết mục tiêu, cũng như độ chính xác.