TV& VIDEO

Hè Thu

Quảng Trị chống hạn cho lúa Hè Thu

Quảng Trị chống hạn cho lúa Hè Thu

VTV.vn - Đến thời điểm này, Công ty Thủy nông Quảng Trị đã triển khai lắp hàng chục trạm bơm dã chiến để phục vụ cho việc chống hạn.