TV& VIDEO

Hennessy

"Thần đồng âm nhạc Đức": Chơi nhạc bằng cả trái tim

"Thần đồng âm nhạc Đức": Chơi nhạc bằng cả trái tim

Với những chia sẻ hết sức chân thành, nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới Mona Asuka Ott, người được xem là "thần đồng âm nhạc nước Đức" cho biết, cô đến với âm nhạc bằng cả trái tim.