TV& VIDEO

hết ý

Ta đã ở đó - Trừu tượng nhưng gần gũi

Ta đã ở đó - Trừu tượng nhưng gần gũi

Đây là lời khẳng định của biên đạo múa Nguyễn Ngọc Anh tại Văn hoá, Sự kiện & Nhân vật số mới nhất khi nói về chương trình múa đương đại Ta đã ở đó.