TV& VIDEO

hiếm có

BMW R1200 siêu nạp cực "khỏe"

BMW R1200 siêu nạp cực "khỏe"

 Nếu BMW 1200 siêu nạp được sản xuất thành phẩm, động cơ nạp tạo ra công suất ít nhất 200 mã lực.