TV& VIDEO

hiểm họa khủng bố

Thách thức khủng bố đe dọa sự bình yên tại Đông Nam Á

Thách thức khủng bố đe dọa sự bình yên tại Đông Nam Á

VTV.vn - Những thách thức về an ninh do chủ nghĩa khủng bố là vấn đề đáng quan tâm của khu vực Đông Nam Á trong thời gian sắp tới.