TV& VIDEO

hiểm họa

Phim tài liệu: Ma tuý tổng hợp - Hiểm họa của xã hội

Phim tài liệu: Ma tuý tổng hợp - Hiểm họa của xã hội

Bộ phim tài liệu "Ma tuý tổng hợp - Hiểm họa của xã hội" sẽ được phát sóng vào 17h30, ngày 17/9 trên kênh VTV2.