hiện đại hóa đất nước

Bài viết của Chủ tịch nước nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

Bài viết của Chủ tịch nước nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

VTV.vn - Bài học về phát huy sức mạnh toàn quốc kháng chiến, kháng chiến toàn dân, toàn diện đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive