TV& VIDEO

hiến dâng

THTT: Linh thiêng Việt Nam (20h05, VTV1)

THTT: Linh thiêng Việt Nam (20h05, VTV1)

Được tổ chức vào dịp 27/7 hàng năm, chương trình nghệ thuật "Linh thiêng Việt Nam" tôn vinh những người đã anh dũng hy sinh, hiến dâng một phần xương máu của mình để non sông Tổ quốc được thống nhất.