TV& VIDEO

Hiến pháp quy định

Luật an ninh mới của Nhật Bản có hiệu lực

Luật an ninh mới của Nhật Bản có hiệu lực

VTV.vn - Ngày 29/3, luật an ninh mới gây tranh cãi của Nhật Bản chính thức có hiệu lực.