TV& VIDEO

hiến tặng bản

Tác phẩm của cố nhạc sĩ Văn Cao khơi dậy tinh thần đoàn kết dân tộc

Tác phẩm của cố nhạc sĩ Văn Cao khơi dậy tinh thần đoàn kết dân tộc

VTV.vn- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, nhiều tác phẩm của cố nhạc sĩ Văn Cao đã khơi dậy tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam.